Cenote Tajma Ha, Sistema Taj Mahal

Meksyk, Cenoty, nurkowanie kawernowe, nurkowanie rekreacyjne, Riviera Maya, Kawernowa Korona Jukatanu

cenoty meksyk nurkowanie kawernowe rekreacyjne wyjazdy wyprawy nurkowe alpha-divers kursy nurkowania jaskiniowego
Nurkowanie kawernowe (rekreacyjne) w Cenote Tajma Ha na,Riviera Maya w Meksyku

Cenote Tajma Ha jest sercem systemu jaskinowego Taj Mahal i nazwą jego głównej sekcji. System Taj Mahal ma obecnie 9954 m łącznej długości znanych korytarzy i osiem cenot. Piękną mapy cenoty Tajma Ha i sekcji Tajma Ha systemu Taj Mahal sporządzil David Mayor, który otrzymał za nią Medal na NSS Cartographic Salon w 2020 roku.

cenoty meksyk nurkowanie kawernowe rekreacyjne wyjazdy wyprawy nurkowe alpha-divers kursy nurkowania jaskiniowego
Nurkowanie kawernowe (rekreacyjne) w Cenote Tajma Ha w systemie Taj Mahal na Riviera Maya w Meksyku

Nurkowanie kawernowe w cenocie Tajma Ha

Cenote Tajma Ha nie została nazwana przypadkowo na cześć wspaniałego świątynnego kompleksu Taj Mahal. Miejsce to znane jest ze swych dekoracji krasowych i światła przenikającego wąskimi strumieniami przez bardzo wąskie otwory w sklepieniu. To niesamowity widok, kiedy promień światła załamuje się na powierzchni wody. Nurkowie kawernowi mogą podziwiać tutaj piękne formacje krasowe, zwłaszcza wspaniale ukształtowany stalagmit nazwany Krzywą Wieżą z Pizy, ze względu na uderzające podobieństwo do słynnego zabytku.

cenoty meksyk nurkowanie kawernowe rekreacyjne wyjazdy wyprawy nurkowe alpha-divers kursy nurkowania jaskiniowego
Nurkowanie kawernowe (rekreacyjne) w Cenote Tajma Ha na,Riviera Maya w Meksyku

Po przejściu przez pierwszą, bogato udekorowaną komorę cenoty Tajma Ha, linia kawernowa schodzi głębiej w Korytarz Haloklinowy. To freatyczna jaskinia, w której można zaobserwować interakcję słonej wody morskiej z wapieniem, mocno zerodowanym poniżej warstwy halokliny. Nurkowie jaskiniowi nazywają takie miejsca cmentarzyskami (ang: boneyard), ponieważ zerodowany wapień przypomina szczątki ogromnych, dawno wymarłych stworzeń.

cenoty meksyk riviera maya nurkowanie kawernowe rekreacyjne tajma ha

W rzeczywistości nurkowie kawernowi mogą zobaczyć w Tajma Ha prawdziwe skamieliny: muszle starożytnych mięczaków, jeżowców i skamieniałe koralowce. Widać tutaj namacalne dowody tego, że cały półwysep Jukatan był niegdyś wielką rafą koralową, sięgającą aż do okresu jury. Warstwa skał osadowych utworzonych przez rafę sięga na prawie trzy kilometry głębokości.

Nurkowanie kawernowe w cenocie Sugar Bowl w sekcji Tajma Ha

cenoty meksyk nurkowanie kawernowe rekreacyjne wyjazdy wyprawy nurkowe alpha-divers kursy nurkowania jaskiniowego
Nurkowanie kawernowe (rekreacyjne) w Cenote Sugar Bowl, w sekcji Tajma Ha systemu Taj Mahal na Riviera Maya w Meksyku. Widok ze szczytu leja krasowego cenoty

Wynurzając się wzdłuż liny kawernowej wpływamy z Tajma Ha do cenoty Sugar Bowl (Cukierniczka). To doskonałe miejsce do robienia zdjęć: ujrzymy zielone drzewa tropikalnego lasu przez zwierciadło krystalicznie czystej wody. Dobrze jest też wynurzyć się tutaj, zaglądając na powierzchnię niczym przez magiczną bramę, aby ujrzeć na własne oczy, jak drzewa przebijają korzeniami skałę i opuszczają je na wiele metrów w dół do wody, na powierzchni której często tworzą zrośnięte bulwy przypominające wtyczki urządzeń elektrycznych. To lokalna adaptacja drzew na półwyspie Jukatan do trudnych warunków bardzo płytkich gleb i wzrastania na skałach.

cenoty meksyk nurkowanie kawernowe rekreacyjne wyjazdy wyprawy nurkowe alpha-divers kursy nurkowania jaskiniowego
Obrzeże leja krasowego cenoty Tajma Ha z widocznymi pod powierzchnią wody portalami do jaskiń

Zanurzając się znowu do kolejnej komory z jeziorem haloklinowym, warto pobawić się światłem i sprawdzić działanie halokliny, kilkakrotnie zanurzając się i wynurzając przez granicę warstw wody. Można również spróbować tego zanurzając i wynurzając latarkę, obserwując jak zmieniają się refleksy światła na ścianach jaskini.

cenoty meksyk nurkowanie kawernowe rekreacyjne wyjazdy wyprawy nurkowe alpha-divers kursy nurkowania jaskiniowego
Nurkowanie kawernowe (rekreacyjne) w Cenote Tajma Ha na Riviera Maya w Meksyku

Nurkowanie kawernowe w cenocie Bil’s Hole w sekcji Tajma Ha

Lina kawernowa prowadzi następnie znów w górę, obok małej cenoty z niesamowitym widokiem. Zwróćcie tutaj uwagę na powietrze uwięzione pod sklepieniem jaskini. Bąble gazu przemykające po suficie zachowują się niczym ciekła rtęć. Ta cenota nazywa się Bil’s Hole i grupy z dobrą pływalnością oraz samodyscypliną mogą również wynurzyć się tutaj między korzeniami mangrowców, w przypadku planowanych dwóch nurkowań kawernowych w systemie Taj Mahal (duża amplituda głębokości na linie kawernowej wymaga ostrożności i wynurzania się tylko raz podczas danego nurkowania). Oba nurkowania mogą trwać po 40-50 minut każde.

Wynurzenie wśród korzeni mangrowych cenoty Bil’s Hole w trakcie nurkowania kawernowego z cenoty Tajma Ha

Nurkowanie kawernowe w Meksyku: #Cenoty #KawernowaKoronaJukatanu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× Zapraszamy do kontaktu :)