Cenote The Pit (El Pit / Jacinto Pat Cenote)

Meksyk, Cenoty, nurkowanie kawernowe, nurkowanie rekreacyjne, Riviera Maya, Kawernowa Korona Jukatanu

Cenote The Pit cenoty nurkowanie rekreacyjne jaskiniowe meksyk
Nurkowanie kawernowe w Cenote The Pit, Hacia Dos Ojos, Sistema Sac Aktun

The Pit (Jacinto Pat) to cenota wyjątkowa z bardzo wielu względów. The Pit to bardzo głęboka studnia krasowa, jedna z najbardziej malowniczych na Riviera Maya. Swój urok zawdzięcza srebrzystym mgłom wędrującym po haloklinie oraz strumieniom światła przenikającym przez szeroki otwór w sklepieniu. Cenote The Pit to również jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych i paleobiologicznych na półwyspie Jukatan.

Cenote The Pit cenoty nurkowanie rekreacyjne jaskiniowe meksyk
Nurkowanie kawernowe w Cenote The Pit, Hacia Dos Ojos, Sistema Sac Aktun

Eksploracje jaskiniowe w Cenote The Pit

Dzięki lokalizacji w dawnym systemie jaskiniowym Dos Ojos i specyficznym cechom geologicznym, The Pit jest też jednym z najważniejszych węzłów w historii eksploracji zalanych jaskiń na Riviera Maya. Mimo ogromnych rozmiarów The Pit to jedna z tych cenot, która została odkryta od spodu podczas eksploracji dawnego systemu jaskiniowego Dos Ojos. Już pierwsi eksploratorzy zorientowali się, że zaledwie 500 m dalej przez dżunglę leży kolejna ogromna studnia – głęboka na 71 m Blue Abyss, w dawnym systemie Nohoch Nah Chich. Obecnie zarówno Dos Ojos, jak i Nohoch Nah Chich są sekcjami supersystemu Sac Aktun.

Cenote The Pit cenoty nurkowanie rekreacyjne jaskiniowe meksyk
Kryształki kalcytu – krystalicznej formy wapienia w Cenote The Pit, Hacia Dos Ojos, Sistema Sac Aktun

Próby znalezienia połączenia między tymi dwoma studniami krasowymi utrzymywały kolejne pokolenia eksploratorów jaskiń w bezsenności przez kilka dziesięcioleci. Faktycznie, głęboko pod Cenote The Pit odkryto na głębokości ponad stu metrów jaskinię Wakulla Room i korytarze prowadzące w przybliżeniu w kierunku studni krasowej Blue Abyss. To właśnie w ramach tych ekspedycji Steve Bogaerts odkrył najgłębsze miejsce w ówczesnym systemie Dos Ojos (obecnie oczywiście jest to najgłębsze miejsce w supersystemie Sac Aktun). Niestety do dziś nikt nie zdołał znaleźć tego połączenia, a oba systemy Dos Ojos i Nohoch Nach Chich zostały włączone do systemu Sac Aktun w zupełnie innym miejscu.

Cenote The Pit cenoty nurkowanie rekreacyjne jaskiniowe meksyk
Nurkowanie kawernowe w Cenote The Pit, Hacia Dos Ojos, Sistema Sac Aktun

Odkrycia paleobiologiczne i biologiczne w Cenote The Pit

Eksplorator jaskiniowy Lois Leal odkrył w głębinach The Pit dwa szkielety Paleoindian, dawnych mieszkańców półwyspu Jukatan, datowane na kilkanaście tysięcy lat, oraz liczne kości plejstoceńskiej fauny. Niektóre z nich można jeszcze zobaczyć w cenocie i te pokazują zwykle nurkom kawernowym nasi przewodnicy.

Cenote The Pit cenoty nurkowanie rekreacyjne jaskiniowe meksyk
Nurkowanie kawernowe w Cenote The Pit, Hacia Dos Ojos, Sistema Sac Aktun

Kolejną atrakcją Cenote The Pit jest występowanie tutaj jaskiniowej fauny – w spokojniejsze dni można zobaczyć węgorze jaskiniowe, które przypominają groźne larwy goa’uldów z serialu science-fiction Stargate.

Cenote The Pit cenoty nurkowanie rekreacyjne jaskiniowe meksyk
Węgorz jaskiniowy w głębinach cenoty The Pit

Nurkowanie kawernowe w Cenote The Pit

Nurkowanie w Cenote The Pit wymagało dawniej skoku do wody z dość dużej wysokości i opuszczania sprzętu nurkowego na linach, obecnie jednak prowadzą do cenoty dość wygodne schody. Nurkowanie w The Pit wymagało także przejścia pół kilometra przez dżunglę z całym sprzętem nurkowym. Obecnie można dojechać do cenoty autem.

Cenote The Pit cenoty nurkowanie rekreacyjne jaskiniowe meksyk
Nurkowanie kawernowe w Cenote The Pit, Hacia Dos Ojos, Sistema Sac Aktun

W Cenote The Pit są dwie halokliny – pierwsza na głębokości około 12-15 m, gdzie znajduje się ujście korytarza jaskiniowego łączącego cenotę z sekcją Dos Ojos. Druga na głębokości około 30 m, dzięki połączeniu The Pit z najgłębszym poziomem jaskiń na Riviera Maya, rozciągającym się na głębokości ponad 100 m. Nurkowanie w Cenote The Pit, ze względu na zwiększone zużycie gazu na większych głębokościach, trwa około 30-35 minut.

Nurkowanie kawernowe w Cenote The Pit, Hacia Dos Ojos, Sistema Sac Aktun

Nurkowanie kawernowe w Meksyku: #Cenoty #KawernowaKoronaJukatanu

× Zapraszamy do kontaktu :)