Chamber of the Ancients – nurkowanie jaskiniowe

Nurkowanie jaskiniowe w Chamber of the Ancients, Sistema Carwash, Riviera Maya, Jukatan, Meksyk, film nurkowy

Meksyk, Jukatan, Riviera Maya – nurkowanie jaskiniowe w Chamber of the Ancients, w systemie Carwash. W jaskini tej znajduje się palenisko datowane na około 10 tys lat. W czasach, gdy jaskinia była używana jako miejsce zamieszkania przez ludzi miała ona prawdopodobnie bezpośrednie połączenie z obecną wywierzyskową częścią systemu, poprzez bardzo wąski korytarz, którego ślady istnienia można odnaleźć na dzisiejszej mapie systemu Carwash.

Nurkowanie jaskiniowe w Chamber of the Ancients, Riviera Maya, Jukatan, Meksyk 2017

Eksploracja systemów Aktun Ha => Carwash

Cenote Aktun Ha / Carwash odkryto w 1988 roku. Mieści się ona kilka kilometrów na północny-zachód od Tulum, przy drodze federalnej 109, w kierunku ruin Coba. Aktun Ha oznacza w majańskim Wodna Jaskinia. Nazwa Carwash wzięła się stąd natomiast, że taksówkarze z Tulum przyjeżdżali tu kiedyś myć swoje samochody. Z cenoty Aktun Ha / Carwash wychodziły dwa znane nurkom jaskiniowym systemy Aktun Ha Siphon i Aktun Ha Spring. Ponieważ woda otwarta nie jest częścią systemu jaskiniowego, Cenote Aktun Ha rozcinała obecny system Carwash mniej więcej na połowy.

Sistema Carwash powstał z połączenia dwóch systemów jaskiniowych Aktun Ha Siphon i Aktun Ha Spring. Oba te systemy wychodziły z jednej cenoty Aktun Ha / Carwash. To źródło albo też wywierzysko cenoty Aktun Ha i ponor, zwany również wchłonem. W terminologii nurków jaskiniowych to odcinki upstream i downstream obecnego systemu Carwash.

Ta sytuacja utrzymywała się przez kilkanaście lat, a eksploratorom jaskiniowym wydawało się, że poznali już wszystkie zakamarki systemu. Jednak we wrześniu 2016 w znanym na wylot systemie odkryto bardzo wąski korytarz, przez który można przecisnąć się pod cenotą Aktun Ha, pchając butlę przed sobą. Korytarz ten połączył ponorowe i wywierzyskowe systemy korytarzy. Tym samym systemy Aktun Ha Siphon i Aktun Ha Spring przestały istnieć, łącząc się w jeden obecny system Carwash. System Carwash liczy obecnie 3232 m łącznej długości korytarzy i zawiera trzy cenoty.

Podwodne życie w Cenote Aktun Ha / Carwash

Cenote Aktun Ha to słodkowodne akwarium. Zamieszkują ją pielęgnicowate: Cichlasoma friedrichsthalii (ang: Yellowjacket cichlid) i Mayaheros urophthalmus (ang: Mayan cichlid). Ponadto molinezje: Poecilia mexicana (ang: Mexican molly), Poecilla velifera (ang: Sailfin molly) i Heterandna bimaculata (ang: Cenote molly). Dodatkowo tetra meksykańska Astyanax aeneus (ang: Mexican tetra). Są to rybki bardzo podobne do tych, znanych nam z akwariów. Ponadto żółwie żółtolice (Trachemys scripta troostii) i największy zoologiczny rarytas cenoty Aktun Ha – krokodyle. Obecnie pomieszkują w Carwash aż dwa!

Archeologia w Sistema Carwash – Chamber of the Ancients (Komnata Przodków) – ślady życia sprzed 10 tys. lat

Największą poznaną do tej pory tajemnicą systemu Carwash jest Chamber of the Ancients / Komnata Przodków. W tej odległej o jakieś 120 m od cenoty Aktun Ha komnacie odkryto palenisko pochodzące sprzed około 10 tys. lat. Palenisko znajduje się w centrum pomieszczenia, w niszy położonej 60 cm ponad spągiem jaskini. Wyklucza to możliwość przypadkowego naniesienia materiału archeologicznego. Do Komnaty Przodków prowadzi tzw. nieoznakowany jump. Pomysł z przegrodzeniem restrykcji kratą upadł, jednak będąc w niej pamiętajcie jak drogocenne jest to miejsce!

Palenisko w Komnacie Przodków (Chamber of the Ancients) to pozostałość po Paleoindianach / Paleoamerykanach, którzy w okresie ostatniego zlodowacenia zamieszkiwali jaskinie na półwyspie Jukatan. Ich szkielety niezachowujące się w kwaśnej glebie półwyspu, znajdujemy właśnie w zalanych wodą jaskiniach. Znaleziska takie to bardzo ważny głos w sprawie kalendarza i szlaków migracji gatunku ludzkiego na kontynenty Ameryk. Kalendarza, który od dziesiątek lat budzi wśród naukowców wiele gorących sporów. Sporów związanych z obalaniem bronionego z niczym nie uzasadnionym uporem przez naukowców północnoamerykańskich tzw. paradygmatu Clovis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *